Eight Ball

Eight Ball wordt gespeeld met vijftien objectballen en de cue ball. Alvorens de winnende 8-ball te potten, moeten alle objectballen van zijn groep (heel, van 1 t/m 7 of half, van 9 t/m 15) reeds van tafel zijn. Elk shot dient te worden gecalld.

Laggen voor de break

De winnaar van de lag heeft de keuze te bepalen wie het eerste rack breakt (zie 1.2 Laggen voor de break). Het standaard-format voor een wedstrijd is “alternate breaks” (zie bepaling 15. Volgorde van breaken).

Eight Ball rack

De vijftien objectballen worden gerackt in de vorm van een driehoek, waarbij de ballen zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst worden. De voorste bal ligt op de voetspot en de 8-ball in het midden van de derde rij. Van zowel heel als half ligt één bal als buitenste bal op de onderste rij van vijf ballen. De andere ballen worden willekeurig en zonder vast patroon in het rack geplaatst.

Break shot

De volgende regels gelden bij de break:

Open tafel / keuze van groep

Voordat bepaald is welke speler welke groep heeft, wordt de tafel “open” genoemd. Voor elk shot zal de speler zijn bal moeten callen. Indien de speler op legale wijze deze gecallde bal pot, behoort de bijbehorende groep bij die speler, en heeft zijn tegenstander de andere groep. Indien de speler zijn gecallde bal niet op legale wijze pot, blijft de tafel open en gaat de beurt naar zijn tegenstander. Zolang de tafel open is, mag elke bal als eerste wor- den aangespeeld, m.u.v. de 8-ball.

Voortzetting van het spel

De speler blijft aan de beurt, zolang hij op legale wijze gecallde ballen van zijn groep blijft potten, tot het moment dat hij de 8-ball pot.

Shots die gecalld moeten worden

Ieder shot in het spel, m.u.v. de break, behoort te worden gecalld zoals omschreven in 1.6 Standaard call shot. De 8-ball mag pas worden gecalld op het moment dat geen enkele van de ballen van de groep van de speler die aan de beurt is nog op tafel liggen. De speler mag een “safety” callen, waar- bij aan het eind van dat shot de beurt naar de tegenstander gaat. Eventuele gepotte objectballen bij dat shot blijven van tafel.

Ballen spotten

Indien de 8-ball bij de break wordt gepot of van tafel wordt gespeeld, zal deze worden gespot of zal een nieuwe break plaatsvinden (zie 3.3 Break shot en 1.4 Ballen spotten). Geen enkele andere objectbal wordt bij Eight Ball gespot.

Verlies van het rack

De speler verliest, indien hij Deze regels gelden niet bij het break shot (zie Break shot).

Standaard-fouls

Indien de speler een standaard-foul maakt, gaat de beurt naar de tegenstan- der. Deze heeft dan cue ball-in-hand, waarbij de speler de bal op het gehele speelveld mag plaatsen. De volgende fouls zijn standaard-fouls bij Eight Ball:

Ernstige fouls

De fouls genoemd onder Verlies van het rack worden bestraft met verlies van het huidige rack. Voor regel Onsportief gedrag, zal de scheidsrechter een toepasselijke straf bepalen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Patstelling

Bij een patstelling zal de oorspronkelijke breaker van het rack opnieuw breaken (zie Patstelling).

Nine Ball

Nine Ball wordt gespeeld met de cue ball en negen objectballen, genum- merd 1 tot en met 9. De ballen worden aangespeeld in oplopende volgorde. De speler die op legale wijze de 9-ball pot, wint het rack.

Laggen voor de break

De speler die de lag wint, kiest wie het eerste rack breakt (zie 1.2 Laggen voor de break). Het standaard-format voor een wedstrijd is “alternate breaks” (zie bepaling 15. Volgorde van breaken).

Nine Ball rack

De objectballen worden gerackt in een ruitvorm, waarbij de ballen zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst worden. De 1-ball ligt als voorste bal op de voetspot en de 9-ball ligt in het midden van de ruit. De andere bal- len worden willekeurig en zonder vast patroon in het rack geplaatst (zie bepaling 4. Racken / tappen van de ballen).

Break shot

De volgende regels gelden bij de break:

Tweede shot van het rack / push out

Als bij de break geen foul is gemaakt, mag de speler die direct na de break aan de beurt is, kiezen een “push out” te spelen. Hierbij maakt hij dit ken- baar aan de scheidsrechter, waarbij vervolgens regel 7.2 Verkeerde bal eerst en regel 7.3 Geen band na balcontact voor dat shot komen te vervallen. Als bij de push out geen andere foul wordt gemaakt, mag de inkomende speler kiezen wie de volgende bal zal spelen.

Voortgang van het spel

Als de speler op legale wijze welke objectbal dan ook pot (behalve bij een push out, zie Tweede shot van het rack / push out), blijft deze speler aan tafel voor het volgende shot. Indien hij op legale wijze de 9-ball pot (behalve bij een push out), wint hij het rack. Als de speler geen bal pot, of een foul maakt, gaat de beurt naar de tegenstander. Indien geen foul was gemaakt, zal de tegenstander hierbij moeten verder spelen vanuit de positie waar de cue ball was blijven liggen bij het vorige shot.

Ballen spotten

Indien de 9-ball wordt gepot bij de push out of bij een foul, of van tafel is gespeeld, wordt deze gespot (zie Ballen spotten). Geen enkele andere objectbal wordt bij Nine Ball gespot.

Standaard-fouls

Indien de speler een standaard-foul maakt, gaat de beurt naar de tegenstan- der. Deze heeft dan cue ball-in-hand, waarbij de speler de bal op het gehele speelveld mag plaatsen (zie Cue ball-in-hand). De volgende fouls zijn standaard-fouls bij Nine Ball:

Ernstige fouls

Voor regel Drie opeenvolgende fouls is de straf verlies van het huidige rack. Voor regel 7.16 Onsportief gedrag, zal de scheidsrechter een toepasse- lijke straf bepalen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Patstelling

Bij een patstelling zal de oorspronkelijke breaker van het rack opnieuw brea- ken (Patstelling).

Ten Ball

Ten Ball is een call-shot spelsoort, dat wordt gespeeld met de tien laagst genummerde ballen en de cue ball. De ballen worden aangespeeld in oplo- pende volgorde, de laagst genummerde bal op tafel moet als eerst geraakt worden om een legale stoot te bewerkstelligen. De speler die op legale wijze de 10-ball maakt, wint het rack. Als de 10-ball wordt gepot bij een legale break, zal de 10-ball worden gespot en speelt de brekende speler verder. Per shot mag slechts één bal gecalld worden (zie 5.5 Shots callen en ballen pot- ten), behalve bij de break, waar geen bal mag worden gecalld.

Laggen voor de break

De speler die de lag wint, kiest wie het eerste rack breakt (zie 1.2 Laggen voor de break). Het standaard-format voor een wedstrijd is “alternate breaks” (zie bepaling 15. Volgorde van breaken).

Ten Ball rack

De objectballen worden gerackt in de vorm van een driehoek, waarbij de ballen zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst worden. De voorste bal ligt op de voetspot en de 10-ball ligt in het midden van de driehoek. De andere ballen worden willekeurig en zonder vast patroon in het rack geplaatst.

Break shot

De volgende regels gelden bij de break:

Tweede shot van het rack / push out

Als bij de break geen foul is gemaakt, mag de speler die direct na de break aan de beurt is, kiezen een “push out” te spelen. Hierbij maakt hij dit ken- baar aan de tegenstander of indien aanwezig de scheidsrechter, waarbij vervolgens regel Verkeerde bal eerst en regel Geen band na balcontact voor dat shot komen te vervallen. Als bij de push out geen andere foul wordt gemaakt, mag de inkomende speler kiezen wie de volgende bal zal spelen. Indien bij de push out de 10-ball wordt gepot, wordt deze gespot zonder verdere consequenties.

Shots callen en ballen potten

Ieder shot in het spel, m.u.v. de break, behoort te worden gecalld zoals omschreven in 1.6 Standaard call shot.

Safety

Met uitzondering van de break kan de speler bij elk shot in het spel “safety” callen, waarbij hij na legaal contact met de objectbal zijn beurt beëindigt. Echter, indien de speler hierbij de betreffende objectbal pot, heeft de inko- mende speler de keuze om de tafel te accepteren en verder te spelen of de beurt terug te geven aan zijn tegenstander (zie Verkeerd gemaakte objectballen).

Verkeerd gemaakt objectballen

Indien een speler het door hem gecallde shot mist, maar wel een objectbal pot, is zijn beurt beëindigd en heeft de inkomende speler de keuze om de tafel te accepteren en verder te spelen of de beurt terug te geven aan zijn tegenstander.

Voortgang van het spel

Als de speler op legale wijze een gecallde objectbal pot (behalve bij een push out, zie 5.4 Tweede shot van het rack / push out), blijft deze speler aan tafel voor het volgende shot en blijven eventuele andere gepotte ballen van tafel (m.u.v. de 10-ball, welke zal worden gespot). Indien hij op legale wijze de 10-ball pot (behalve bij een push out), wint hij het rack. Als de speler geen gecallde bal pot of een foul maakt, gaat de beurt naar de tegenstan- der. Indien geen foul was gemaakt, zal de tegenstander hierbij moeten verder spelen vanuit de positie waar de cue ball was blijven liggen bij het vorige shot.

Ballen spotten

Indien de 10-ball wordt gepot bij een foul, bij een push out, bij de break, zonder te zijn gecalld, of wanneer deze van tafel wordt gespeeld, wordt deze gespot (zie 1.4 Ballen spotten). Geen enkele andere objectbal wordt bij Ten Ball gespot.

Standaard-fouls

Indien de speler een standaard-foul maakt, gaat de beurt naar de tegenstan- der. Deze heeft dan cue ball-in-hand, waarbij de speler de bal op het gehele speelveld mag plaatsen (zie 1.5 Cue ball-in-hand). De volgende fouls zijn standaard-fouls bij Ten Ball:

Ernstige fouls

Voor regel Drie opeenvolgende fouls is de straf verlies van het huidige rack. Voor regel Onsportief gedrag, zal de scheidsrechter een toepasse- lijke straf bepalen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Patstelling

Bij een patstelling zal de oorspronkelijke breaker van het rack opnieuw breaken (zie 1.12 Patstelling).